In Control of Alcohol & Drugs

Sinds 2013 werken de 17 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder Jeugd, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGZ Noord-Holland Noord samen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen en verder terug te dringen. Zij doen dat met het programma 'In Control of Alcohol & Drugs'.

 

Het blijkt dat  integraal samenwerken op het gebied van handhaving, preventie en communicatie vruchten afwerpt. Het alcoholgebruik onder jongeren is gedaald en de startleeftijd waarop zij beginnen te drinken is verhoogd. Toch drinken jongeren nog steeds te vroeg, te vaak en te veel. Dat heeft schadelijke gevolgen voor hun ontwikkeling en gezondheid. En hoewel ook het drugsgebruik onder jongeren is gedaald, blijft het een punt van zorg. Dat vraagt om een goede afstemming tussen de ambtenaren en bestuurders; lokaal, (sub)regionaal en bovenregionaal. Bekijk hier het organogram met de structuur van In Control.

Ook wil het programma 'In Control of Alcohol & Drugs' bijdragen aan het beschermen van de individuele (psychische en fysieke) gezondheid, het vergroten van sociale en maatschappelijke veiligheid en het terugdringen van nodeloze maatschappelijke schade en kosten door alcohol- en drugsgebruik. De doelstellingen van dit project zijn vastgelegd in de kadernota 2016-2020.

Het programma richt zich op:

Gezondheid

Voorlichting en advies aan jongeren, ouders en professionals die met jongeren werken over de gevolgen van alcohol en drugs zijn een essentieel onderdeel. Allerlei activiteiten en interventies worden op o.a. scholen, sportverenigingen en binnen de gemeenten uitgevoerd. De digitale interventiekaart is hierbij een praktisch hulpmiddel om een geschikte activiteit te kiezen en in te zetten.

Sociale Veiligheid

Daarnaast is een onmisbaar onderdeel van de aanpak het stellen en handhaven van regels. De maatschappij moet het signaal gaan afgeven dat te veel alcohol drinken niet normaal is en zeer ongewenst. Jongeren onder de 18 mogen niet drinken en wie wel alcohol aan hen verkoopt of geeft is strafbaar.

Communicatie

Om het alcohol- en drugsgebruik terug te dringen wordt ook via sociale media, campagnes en andere uitingen ingezet op de bewustwording onder jongeren, ouders en alcoholverstrekkers van de risico's en gevolgen van alcohol en drugsgebruik als pijler voor gedragsverandering. Via de Wie ben Jij ... ? emoticons kunnen jongeren aan elkaar laten zien dat ze wel gezellig mee doen, maar fris willen blijven tijdens een kermis.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over In Control? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Bedankt voor de inzending!